Szkolenia specjalistyczne

Szkolenie na samolotach ultralekkich do uzyskania uprawnień w lotach VFR w przestrzeni kontrolowanej (CVFR)

Wymagania

Warunkiem dopuszczenia do szkolenie jest posiadanie świadectwa kwalifikacji pilota samolotów ultralekkich UACP oraz posiadanie upoważnienia do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej

Szkolenie teoretyczne: 5h
Praktyka: 5h, 19 lotów

Szkolenie na samolotach ultralekkich do lotów nocnych VFR (NVFR)


Wymagania

Warunkiem dopuszczenia do szkolenie jest posiadanie świadectwa kwalifikacji pilota samolotów ultralekkich UACP oraz posiadanie upoważnienia do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej

Szkolenie teoretyczne: 5h
Praktyka: 8h, 49 lotów

Przeszkolenie na nowy typ samolotu ultralekkiego (TYPÓWKA)

Wymagania

Warunkiem dopuszczenia do szkolenie jest posiadanie świadectwa kwalifikacji pilota samolotów ultralekkich UACP oraz posiadanie upoważnienia do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej

Szkolenie teoretyczne: ilość godzin w zależności od danego typu
Praktyka: 3,48h, 18 lotów