Szkolenia lotnicze

Szkolenie do Świadectwa Kwalifikacji
pilota samolotu ultralekkiego UACP

Celem szkolenia

jest uzyskanie pozytywnego egzaminu przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną co wiąże się z uzyskaniem Świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego, upoważniającego do samodzielnego wykonywania lotów na statkach o maksymalnej masie startowej do 495 kg . Nasz Ośrodek Szkolenia Lotniczego Ultralight stawia przede wszystkim na to aby kandydat na pilota uzyskał wiedzę i praktyczne umiejętności wykonywania wszystkich czynności lotniczych pilota na ziemi i w locie w zakresie i na poziomie wymaganym do wydania Świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego w warunkach odpowiadających przepisom o lotach z widocznością (VFR).

Wymagania wstępne


Szkolenia lotnicze

Wiek

Kandydat przystępujący do szkolenia w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji samolotu ultralekkiego musi mieć ukończone 16 lat, a w chwili ubiegania się o wydanie świadectwa ukończone 17 lat

Szkolenia lotnicze

Stan zdrowia

Dobry stan zdrowia potwierdzony ważnym orzeczeniem lotniczo-lekarskim do szkolenia na samolocie ultralekkim.

Wykaz lekarzy orzeczników

Zakres badań wymaganych do uzyskania orzeczenia na samoloty ultralekklie

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne może być zrealizowane jedną z poniższych metod.

 1. E-learningu - w postaci szkolenia zdalnego realizowanego przez firmę zewnętrzną.
 2. Równoległą - w postaci 60 godzin w trybie stacjonarnym(10 przedmiotów) podzielonym na 4 etapy gdzie każdy kończy się zaliczeniem wymaganych przedmiotów w formie testu. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Szkolenia Lotniczego Ultralight w Sosnowcu przy ul.Mikołaczyka 25 wraz ze szkoleniem praktycznym na EPKM- Lotnisku Katowice Muchowiec
 3. Stacjonarną - wykłady odbywają się w sali szkoleniowej w budynku ULTRALIGHT w Sosnowcu przy ul.Mikołaczyka 25 a, w trybie weekendowym i trwają ok.1 miesiąca. Szkolenie obejmuje 60 godzin wykładów dla pilotów bez przygotowania lotniczego i 30 godzin wykładów dla pilotów, którym zaliczono praktykę lotniczą.

Szkolenie teoretyczne kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym wiedzę kandydata. Zaliczenie egzaminu jest warunkiem koniecznym aby przejść do części praktycznej.

Szkolenie obejmuje następujące dziedziny lotnictwa:

 • Prawo lotnicze
 • Człowiek – możliwości, ograniczenia
 • Meteorologia
 • Łączność
 • Nawigacja
 • Procedury operacyjne
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Zasady lotu
 • Bezpieczeństwo lotów
 • Obsługa statku powietrznego i wyposażenia

Szkolenie praktyczne

To 92 loty, 28 godzin

Osoba dopuszczona.do szkolenia praktycznego musi spełniać następujące warunki:

 • Posiada uwierzytelnione zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na odbycie szkolenia lotniczego na samolotach UL, jeśli jest to osoba, która nie ukończyła 18 lat;
 • Ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs teoretyczny lub ukończy go przed pierwszym lotem samodzielnym,
 • Ukończyła 16 lat lub ukończy 16 lat przed pierwszym lotem samodzielnym;
 • Posiada aktualne orzeczenie lotniczo – lekarskie do szkolenia w pilotażu na samolotach ultralekkich lub uzyska je przed pierwszym lotem samodzielnym

Loty szkoleniowe odbywają się na lotnisku EPKM Katowice Muchowiec na samolocie Aeroprakt A 22LS.

Szkoleni umawiają się na loty indywidualnie, bezpośrednio z instruktorem prowadzącym ustalając dogodne dla siebie terminy lotów, tak aby ukończyć szkolenie w jak najkrótszym i odpowiadającym im terminie. Terminy rozpoczęcia szkolenia praktycznego dla osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego do ustalamy indywidualnie. Kandydat ubiegający się o wydanie świadectwa kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego musi wykonać co najmniej 28 godzin lotu ogółem: w tym, co najmniej 8 godzin lotu w charakterze dowódcy statku powietrznego; z czego, co najmniej 4 godziny lotu nawigacyjnego, w tym przelot nawigacyjny. co najmniej 150 km, podczas którego należy wykonać jedno lądowanie z pełnym zatrzymaniem na lotnisku innym niż lotnisko startu.

Uwaga! Ilości i czasy lotu, wyżej wymienione są wartościami minimalnymi.